Windykacja i odzyskiwanie długów Poznań

Prywatny detektyw pomoże odzyskać dług

Coraz więcej przedsiębiorstw i osób fizycznych ma problem z odzyskaniem swoich wierzytelności. Jest to spowodowane tym, że część podmiotów wykorzystuje kredyt zaufania innych i świadomie naraża ich na straty finansowe. Niestety, ale wartość trudnych do odzyskania długów wciąż dynamicznie rośnie.

Trudne wierzytelności to takie, których windykacja nie powiodła się tradycyjnymi metodami. Wezwania do zapłaty pozostały bez odpowiedzi. Wyrok sądu nie zrobił na dłużniku żadnego wrażenia i nie skłonił go do oddania należności. Zaś komornik nie był w stanie znaleźć żadnego jego majątku, aby zaspokoić roszczenia wierzycieli i zrealizować tytuł egzekucyjny.

To właśnie takie trudne długi trafiają do detektywów, których zadaniem w świetle tak trudnych okoliczności jest doprowadzić do ściągnięcia długu – chociaż części należnej Klientowi kwoty. Można sobie bez problemów wyobrazić, że działanie takie nie jest ani proste ani szybkie, bo wszystkie proste i szybkie ścieżki zostały już wykorzystane i nie doprowadziły do szczęśliwego zakończenia.

Co więc może zrobić detektyw, aby pomóc Zleceniodawcy odzyskać trudną wierzytelność?

Wprawdzie każda sprawa dotycząca windykacji trudnej wierzytelności jest inna, to jednak w większości z nich kluczowe jest ustalenie rzeczywistego majątku dłużnika. Wiadomo, dłużnik nie tylko nam w tym nie pomoże, ale na dodatek zapewne włożył sporo wysiłku, aby swój majątek dobrze ukryć przed detektywem, komornikiem i wierzycielami. Jednak dobre biuro detektywistyczne posiada szereg narzędzi, których sprawne wykorzystanie pozwala ujawnić majątek wskazanej osoby, nawet jeśli jego pozornym właścicielem jest osoba trzecia. Mało tego, sprawny detektyw jest w stanie wykazać także mechanizm przepływu środków pieniężnych, które doprowadziły do powstania szkody po stronie wierzyciela. Istotnym może okazać się ustalenie adresu dłużnika, ponieważ osoby takie często unikają odpowiedzialności zmieniając miejsce zamieszkania.

Sprawozdanie detektywa z takich czynności może z jednej strony stanowić dowód w sądzie na czynności pozorne dokonywane przez dłużnika. Z drugiej strony może pomóc komornikowi w prowadzeniu czynności egzekucyjnych poprzez wskazanie konkretnych składników majątku należących do osoby zobowiązanej.

Obecność detektywa i wywieranie presji na dłużnika

Drugą ścieżką wykorzystywaną przez Klientów naszej agencji detektywistycznej jest wywieranie presji operacyjnej na dłużniku celem przymuszenia go do oddania długu. Mogą o być zwykłe negocjacje, czasem są to próby nawiązania wielopłaszczyznowego kontaktu, mogą to być też próby rozmów z obecnymi partnerami biznesowymi nakierowane na poinformowanie środowiska przedsiębiorców o nieuczciwych praktykach zobowiązanego. Czasem w odzyskaniu długu skuteczne okazuje się samo pojawienie się detektywa w otoczeniu dłużnika.

Należy jednak zaznaczyć, że czynności te nie mogą nosić znamion nękania, więc muszą być prowadzone ostrożnie i z należytym wyczuciem. I chociaż zawsze nasze biuro detektywistyczne może być oskarżone w takiej sytuacji o stalking, to jesteśmy przekonani, że nasze działania zostaną obronione w sądzie, zatem nie boimy się wziąć tego ryzyka na siebie.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego – 884 884 997. Prywatni detektywi prowadzą odzyskanie długów zarówno dla osób prywatnych, jak i windykację bankową.

Napisz do nas wiadomość

Call Now Button