Ustalenie majątku Poznań – pomoże agencja detektywistyczna

Prywatny detektyw ustali majątek

Agencja detektywistyczna w Poznaniu często otrzymuje od swoich Klientów zlecenia dotyczące ustaleń majątkowych wskazanych osób fizycznych lub prawnych. Zleceniodawcami tego typu spraw trafiających do naszego biura detektywistycznego są zarówno osoby prywatne, jak i firmy.

Celem czynności detektywistycznych ukierunkowanych na ustalenie majątku jest najczęściej windykacja. Działania detektywa z Poznania polegają zatem na odkryciu aktywów wskazanej osoby i przekazanie tej informacji albo wierzycielowi dłużnika albo bezpośrednio komornikowi celem przeprowadzenia przez niego czynności egzekucyjnych. Ustalenie majątku może wiązać się również z przeciwdziałaniem przestępstw – np. oszustw.

Prywatny detektyw sprawdzi wiarygodność finansową

Czasami chęć ujawnienia majątku jest podyktowana chęcią ustalenia wiarygodności ekonomicznej wskazanej osoby oraz jej ewentualnej wypłacalności. Pozwala to stwierdzić, czy w przypadku problemów ze spłatą długu, dłużnik będzie dysponował dostatecznymi aktywami, aby zabezpieczyć roszczenia wierzyciela.

Ujawnianie majątku to także narzędzie służące do oceny kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Działania detektywa w zakresie wywiadu gospodarczego można następnie skonfrontować ze sprawozdaniami finansowymi danego podmiotu gospodarczego składanymi corocznie do Krajowego Rejestru Sądowego. Bywa też tak, że działania biura detektywistycznego w zakresie ujawniania majątku prowadzą do udowodnienia aktywności na szkodę spółki, która polega na wyprowadzaniu składników jej majątku.

Wykryjemy próby ukrycia majątku

Należy tu wspomnieć, że każda operacja finansowa zostawia chociaż minimalny ślad. Przy zaangażowaniu odpowiednich środków osobowych, technicznych i finansowych agencji detektywistycznej jest do odtworzenia i udowodnienia. Zatem wszelkie próby ukrycia majątku, czy to przy udziale osób bliskich czy tak zwanych słupów, są do odkrycia, a tym samym czynność prawna z tym związana może zostać podważona lub unieważniona. W ten sposób zbieramy dowody pozwalające odzyskać utracone dobra.

Zachęcamy do kontaktu z prywatnym detektywem – tel. 884 884 997

Napisz do nas wiadomość

Call Now Button